SKN SPRAW ZAGRANICZNYCH

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych to działająca od 2000 r. organizacja zajmująca miejsce w czołówce najbardziej aktywnych kół naukowych w Polsce. Nasz zespół zrzesza studentów różnych kierunków studiów, których łączy wspólna pasja i chęć lepszego zrozumienia otaczającego świata.

Kim jesteśmy?

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych zostało założone w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 28 maja 2000 roku. Jesteśmy organizacją zrzeszającą studentów ekonomii, prawa, finansów, globalnego biznesu, stosunków międzynarodowych oraz MIESI
nastawionych na rozwój i lepsze zrozumienie świata.

Skupiając ponad 150 aktywnych Członków i Alumnów oraz ponad tysiąc osób uczęszczających co roku w naszych inicjatywach, tworzymy przestrzeń do wymiany idei, pomysłów, szerzenia wiedzy i sieci kontaktów oraz własnego rozwoju. Wielu spośród naszych członków oraz sympatyków zdobywało już doświadczenia w międzynarodowym środowisku, w tym w strukturach Unii Europejskiej, korporacjach, firmach doradczych, fundacjach, placówkach dyplomatycznych i think-tankach.

Jako jedno z najaktywniejszych Kół Naukowych w SGH, realizując nasze przedsięwzięcia, współpracujemy z ponad 100 podmiotów, w tym z: 70+ placówkami dyplomatycznymi krajów wszystkich kontynentów, 3+ agencjami rządowymi, 20+ organizacjami pozarządowymi, 15+ najlepszymi uczelniami z Polski i Europy oraz 5+ firmami.

Nasze wiodące projekty to Akcja Dyplomacja, Academic Polish Model United Nations, Weimarskie Forum Gospodarcze, Piknik Międzynarodowy, Światowe Poniedziałki, Projekt Korea oraz Human Rights Week. 

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
sknszsghwarsaw@gmail.com