Polmun

Polish Academic Model United Nations

O projekcie

POLMUN Warsaw to międzynarodowa konferencja, która ma na celu edukację społeczną, ekonomiczną, obywatelską, a także dyplomatyczną. Uczestniczą w niej młodzi ludzie, którzy chcą budować w przyszłości świat w oparciu o własne idee i pomysły.

Podczas trzech dni debat około 100 uczestników wchodzi w rolę delegatów państw Organizacji Narodów Zjednoczonych i obraduje w wybranych komitetach omawiając konkretne wyzwania oraz zagadnienia polityki międzynarodowej. Całość obrad przebiega w języku angielskim, z zachowaniem rzeczywistych procedur ONZ i zasad protokołu dyplomatycznego.

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
sknszsghwarsaw@gmail.com