Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162

pok. 421

Znajdziesz nas tutaj:

Skontaktuj się z nami!

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

sknszsghwarsaw@gmail.com