Human Rights Week

O projekcie

Human Rights Week to projekt promujący proaktywną postawę obywatelską i świadomość dotyczącą praw człowieka w różnorodny sposób. Całość odbywa się w formie dyskusji, paneli lub warsztatów z osobami, których działalność jest w znaczącym stopniu związana z ideami przewodnimi projektu.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja tematyki praw człowieka wśród społeczności akademickiej. W trakcie projektu, w SGH organizowany jest także Maraton Pisania Listów w ramach Amnesty International.

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
sknszsghwarsaw@gmail.com