Weimar Economic Forum

O projekcie

Weimarskie Forum Gospodarcze to projekt dotyczący tematyki stosunków zachodzących w obrębie państw Trójkąta Weimarskiego. Zakres merytoryczny obejmuje spotkania z ekspertami w zakresie stosunków polsko-niemiecko-francuskich, w tym, bieżące omawianie wydarzeń dot. krajów Trójkąta Weimarskiego.

W projekcie aktywnie uczestniczą studenci poprzez umieszczanie studenckich artykułów związanych z krajami Trójkąta Weimarskiego oraz uczestnictwo w warsztatach biznesowych organizowane przez firmy z Polski, Francji i Niemiec.

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
sknszsghwarsaw@gmail.com