Akcja Dyplomacja

O projekcie

Akcja Dyplomacja to największy projekt organizowany przez
SKN Spraw Zagranicznych, tworzony nieprzerwanie od 2011 roku.

W ramach projektu każdego roku studenci mają unikatową możliwość wzięcia udziału w zamkniętych spotkaniach studyjnych w placówkach dyplomatycznych - ambasadach i konsulatach, mieszczących się na terenie Warszawy. W zeszłym roku zorganizowane zostało ponad 35 takich wizyt, podczas których uczestnicy mieli możliwość spotkania przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, z państw ze wszystkich kontynentów.

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
sknszsghwarsaw@gmail.com