Zarząd 2023

Błażej Ulman

Przewodniczący SKN Spraw Zagranicznych

Email: blazejulman@sknsprawzagranicznych.com

Jakub Szumowski

Wiceprzewodniczący ds. projektów

Email: jakubszumowski@sknsprawzagranicznych.com

Sandra Maj

Wiceprzewodnicząca ds. Kontaktów Zewnetrznych

Email: sandramaj@sknsprawzagranicznych.com

Kinga Głódź

Wiceprzewodnicząca ds. Promocji

Email: kingaglodz@sknsprawzagranicznych.com

Maciej Nysiak

Wiceprzewodniczący ds. HR

Email: maciejnysiak@sknsprawzagranicznych.com

Bartosz Traczyk

Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Administracji

Email: bartosztraczyk@sknsprawzagranicznych.com

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
sknszsghwarsaw@gmail.com