Kim jesteśmy?

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych zostało założone w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 28 maja 2000 roku. Jesteśmy organizacją zrzeszającą studentów ekonomii, prawa, finansów, globalnego biznesu, stosunków międzynarodowych oraz MIESI
nastawionych na rozwój i lepsze zrozumienie świata.

Skupiając ponad 150 aktywnych Członków i Alumnów oraz ponad tysiąc osób uczęszczających co roku w naszych inicjatywach, tworzymy przestrzeń do wymiany idei, pomysłów, szerzenia wiedzy i sieci kontaktów oraz własnego rozwoju. Wielu spośród naszych członków oraz sympatyków zdobywało już doświadczenia w międzynarodowym środowisku, w tym w strukturach Unii Europejskiej, korporacjach, firmach doradczych, fundacjach, placówkach dyplomatycznych i think-tankach.

Jako jedno z najaktywniejszych Kół Naukowych w SGH, realizując nasze przedsięwzięcia, współpracujemy
z ponad 100 podmiotami, w tym z: 70+ placówkami dyplomatycznymi krajów wszystkich kontynentów,
3+ agencjami rządowymi, 20+ organizacjami pozarządowymi, 15+ najlepszymi uczelniami z Polski i Europy oraz 5+ firmami.

Do naszych wiodących projektów należą:

Akcja Dyplomacja

Academic Polish Model United Nations

Weimarskie Forum Gospodarcze

Piknik Międzynarodowy

Światowe Poniedziałki

Projekt Korea

Human Rights Week

Redakcja SZ

SZybkie Newsy

Przegląd Międzynarodowy

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
sknszsghwarsaw@gmail.com