Zarząd 2024

Maciej Nysiak

Przewodniczący SKN Spraw Zagranicznych

Email: maciejnysiak@sknsprawzagranicznych.com

Julia Odachowska

Wiceprzewodnicząca ds. projektów

Email: juliaodachowska@sknsprawzagranicznych.com

Gabriel Żebrowski

Wiceprzewodniczący ds. HR

Email: gabrielzebrowski@sknsprawzagranicznych.com

Eliza Annovi

Wiceprzewodnicząca ds. PR

Email: elizaannovi@sknsprawzagranicznych.com

Klaudia Krasowska

Wiceprzewodnicząca ds. Kontaktów Zewnętrznych

Email: klaudiakrasowska@sknsprawzagranicznych.com

Jeremi Lisicki

Wiceprzewodniczący ds. Finansów i Administracji

Email: jeremilisicki@sknsprawzagranicznych.com

Natalia Literacka

Wiceprzewodnicząca ds. Promocji

Email: natalialiteracka@sknsprawzagranicznych.com

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
sknszsghwarsaw@gmail.com