Światowe Poniedziałki

O projekcie

Światowe Poniedziałki to zorganizowane przez naszych Członków spotkania z osobistościami świata polityki i biznesu, w których poruszane są zagadnienia znajdujące się w centrum zainteresowania naszego Koła.

Podstawowym celem projektu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na najważniejsze i najbardziej aktualne tematy polityczne w sferze międzynarodowej. Nieodłączną częścią każdego spotkania są również pytania od publiczności, dzięki którym uczestnicy mogą rozwiać wszelkie wątpliwości lub zaprezentować swoje poglądy na omawiane zagadnienia.

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
sknszsghwarsaw@gmail.com